Alevi Katliamı

Anadolu nufusunun üçde  birinin Alevi olmasına rağmen, Alevi toplumunun inancı kültürü dili ve kimliğinden dolayı devlet destekli gerici faşist katillerin surekli katliamlarına maruz bırakılmıştır. Anadolu halkları içinde kardeşliği savunan, demokrasiye kendini endekslemiş olan Alevi toplumu, Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne geçen seksen yıllık tarihinde Dersim, Malatya, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi katliamlarını  yaşarken devletin kendisi bir nevi bu katliamlara onay vermiştir. Bir taraftan da devletin üst mercileri ve kaypak sosyal demokratlar bu ülkedeki demokrasi bekçileri olarak Alevi toplumunu kandıran nutuklar atarak dünya kamoyundan bu katliamları gizlemişlerdir. Bu katliamlar yaşanırken sosyal demokratlar da iktidar ortaklarıydılar.

Anadoludaki halklara dayatılan asimilasyon politikası Alevileri yakinen etkilemektedir. Alevi toplumunu yakından ilgilendiren bu katliamları teferruatlı bir şekilde sitemizde yayınlama ihtiyacı duyduk.