İnanç Kurumu

Başkan Erdoğan Düzgün
Başkan yardımcısı Ali Kılıç
Sekreter Ali Haydar Akbaba
Muhasebe Çetin Bulut
Asil üye Musa Yeşilbaş
Asil üye Celal Gül
Asil üye Ali Turan
Yedek üye Adnan Cangüder
Yedek üye Ali Zencidi