Aleviliğin Kısa Tanıtımı

Alevilik;

Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıyan, Hz.Ali’nin adaletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe, inanca saygı duyan ve hoşgörüyle bakan, dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen;

eline, beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu musahipliçk kurumu ile gerçekleştiren;

gelmek, isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren, insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan; eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan;

şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden;
Islam dinini kendine göre – Sünni inancın dışında – yorumlayan;
aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş insan-ı kâmil, yani erdemli insan yaratmayı öngören;

korkuyu aşıp sevgiyle Tanrı’ya yönelen; En-el Hakk ile insanın özünde tartıyı gören, yaradan ile yaradılan ikiliğinden Vahdet-i Vücut’a (Varlığın Birliği’ne) varan;

edep ve ahlaklılığı yaşamının temeline koyan, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, kişinin ahlak ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen;

dini biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan; dini bağımsız bir irade gücü ve Batın-i özelliğiyle evrimleştiren;

akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten canların inanç sistemidir.