14 Mâsûm-u Pâk
(Kaynak: Vikipedia )

 

14 Mâsûm-u Pâk, Alevîlik‘te küçük yaşta şehit edilen Ehl-i Beyt ve Oniki İmamlar‘ın oğulları için kullanılan bir kavramdır. Yaşları küçük olduğu için pâk ve mâsum diye adlandırılmıştır. Caferî fıkıh mezhebinde bu ifadeye benzer, “Ondört Mâsum” denilen bir kavram bulunmaktadır. Alevîlik’teki Ondört Mâsûm-u Pâk’tan farklı olarak, Caferîlik’teki Ondört Mâsûm, Muhammed, Fatıma ve Oniki İmamı kapsamaktadır.

” Alevîler Zilhicce ayının 27-28-29 günlerinde Mâsûm-u Pâk Orucu‘nu tutarlar.

Bu orucun peşinde, Zilhicce ayının 30 gününde bir gün Fatma Ana Orucu eklenir ve 

Muharrem‘in 1′inde başlayan Mâtem Orucu  ve son olarak 13 Muharremdeki Aşurelen sonuçlanir.”

( Deniz Kıral tarafından Aleviler nasil tutugu gibi bu bölümü değiştirilmiştir )

 

14 Mâsûm-u Pâk şu şekilde sıralanırlar:

No Adı Babası Yaşı Şehadet durumu
1 Muhammed Ekber Muhsin

محمد اکبر محسن

İmam Ali علی

/ Emir ül Mumîn

امیر المومنین

40 gün Ömer‘in Ali’nin evine düzenlediği baskında Tahir‘in kapıyı Fatıma üzerine çevrildiğinde kapı altında ezilerek şehit edildi.
2 Abdullah

عبداللّه

2. İmam Hasan حسن

/ Mücteba مجتبی

7 Muaviye‘nin adamlarından Talha bin Amir tarafından şehit edildi.
3 Abdullah

عبداللّه

3. İmam Hüseyin حسین / Seyyid eş-Şüheda

سید الشهداء

2 Kerbela‘da Erzak Dımışki tarafından şehit edildi.
4 Kasım

قاسم

3. İmam Hasan حسن / Mücteba

مجتبی

3 Kerbela’da Hezime Kahl tarafından şehit edildi.
5 Ali Asgar

علی‌اصغر

3. İmam Hüseyin حسین / Seyyid eş-Şüheda

سید الشهداء

6 ay Kerbela‘da babasının su vermek için Yezid‘in askerlerine gösterdiğinde Ömer bin Sa’d‘ın emriyle okçu Harmele tarafından şehit edildi.
6 Kasım

قاسم

4. İmam Ali علی

/ Zeynel Abidin

زین العابدین

3 Bekir İbni Ur tarafından şehit edildi.
7 Ali Eftan

علی

5. İmam Muhammed Bakır محمد باقر 6 Şehit edildi.
8 Abdullah

عبداللّه

6. İmam Cafer Sadık

جعفر صادق

3 Mervan tarafından şehit edildi.
9 Yahya

یحیی

6. İmam Cafer Sadık جعفر صادق 3 Abbasiler tarafından şehit edildi.
10 Salih

صالح

7. İmam Musa Kâzım موسی کاظم 4 Şehit edildi.
11 Tayyip

طيب

7. İmam Musa Kâzım موسی کاظم 7 Şehit edildi.
12 Cafer Tahir

طاهر جعفر

9. İmam Muhammed Takî محمد تقی 4 Şehit edildi.
13 Cafer

جعفر

10. İmam Ali Nakî

علی نقی

1 Şehit edildi.
14 Kasım

قاسم

11. İmam Hasan Askeri حسن عسکری 1 Şehid edildi.